Activities

BBB Seminars, Symposiiums and Social Events (in reverse chronological order)

2019, Novermber 23: Symposium

2019, June 15: Advanced Biotechnology Forum

2019, Febuary 23: Chinese New Year Pot Luck Party

2018, Feburay 15-16: Bridge Medical Summit 2019

2019, January 5: Holiday Social Dinning Event

2018, December 3: Seminar (Dr. Jianping Fan)

2018, October 12: Seminar (Dr. En Li)

2018, October 6: Symposium: Celebrating 25 years of BBB

2018, March 2-3: Bridge Medical Summit 2018

2017, March 11: Symposium 

 

2010 Symposium

Speakers: Haifan Lin, Xiaowei Zhuang,  Sean Li, Xiaohua Shen, Zhijin Wu, Wentian Yang, Qiao Zhou, Jinghua Yang, Xingwang Deng, Junying Yuan

2009 Symposium

Speakers: Yang Shi, En Li, Zhong Wang, Xiaohua Shen, Yajun Xu, Guangping Gao, Yi-ping Li

2008 Symposium

Short Talks: Jake Chen, Zhiping Wang, Yinsheng Wan, Jia-huai Wang, Hongbo Luo, Guofu Hu, Zhiping Weng, Ruibao Ren, Ru-Rong Ji, Xiaole Liu, Sean Li, Hengye Man, Shan Lu, Lin Zhang, Jisu Li, Lan Xu, Jerry Zhu, Hongyu Jian, Jason Chen, Jinghua Yang, Yu Xia, Zheng Yi Chen, Zhong Wang, Dong Feng Chen, Tianxi cai, Pengyu Hong, XueJun Kong, Qiufu Ma, Li Yi-Ping, Xi He, Jim Xiao, Jianzhu Chen, Lee Zou, Wen-Ming Chu.
Speakers: Sunney Xie, Tian Xu, Zhigang He, Guangping Gao

2003 Seminar 

Speakers: Yang Shi

2002 Symposium 

Speaker Jiangfan Chen, Dongfeng Chen, Fanxin Long, Junming Peng

2001 Symposium

Speaker: Guosong Liu, Zhijun Luo

2000 Symposium

Speaker: Jun Liu, XianXin Hua

1999 Symposium

Speaker: Junying Yuan, Wei-wu-He, Yang Shi, Xiaojiang Chen, Kun Ping Lu, Qiufu Ma, Jianming Hu, Pengbo Zhou, Yi Sun, Jie Shen.

1998 Symposium

Chair: Qiang Yu, Ruibao Ren 

Speaker: En Li, Zijie Sun, Dong-er Zhang, Guowei David Wang

1997 Symposium

Chair:  Junying Yuan, En Li, Amy Yee, Jim Xiao
Speaker:  Jun Liu, Jian Wang, Dongfeng Chen, Wei Du, Li-Huei Tsai, Fong-Ying Tsai, Xi He, Kun Ping Lu, Qiang Yu, Xiaolu Yang, Morgen Sheng.

1996 Symposium

Chair:  Jim Xiao, Jun Liu , Ruibao Ren, Yang Shi, Qiang Yu, Jianzhu Chen
Speaker:  Junying Yuan, Jason Chen, Rong Li, Zhengui Xia, Zhengwei Chen, Genhong Cheng, Amy Yee, Yukang Wang, Hong Wu, Zhou Songyang, Fu-shin Yu, Xiao-Feng Zheng, Jia-Wen Han, Wei Gu, Chanwen Jiang, Gangfeng Xu, Tongwen Wang, Qiang Zhou