Leadership

Founding Members: Wei-Wu He, Guoliang Yu, Yunfei Wei, Jinshan Hu, Zhi-Xiong (Jim) Xiao, Haodong Li, Yi Shi, Yi Rao, Ying Wu, Qiang Yu, Junying Yuan, Hong Wu, Xiaofeng Zheng, Ling Chen, Yuan Zhu

Advisory Board Members: Yang Shi, Junying Yuan, Hao Wu, Yingzi Yang, Jing Zhou, Xiaole Shirley Liu, Xi He, Dongfeng Chen

Previous BBB Leadersgip (President / Vice president, Committee Members)
1995-1999: Committee members: Zhi-Xiong (Jim) Xiao, Jinghua Yang, Jianxing (Jason) Chen, Ping Zuo, Ruibao Ren, Pengbo Zhou
1999-2000: Zhi-Xiong (Jim) Xiao / Ruibao Ren (Treasure: Bing Ren)
2001-2002: Ruibao Ren / En Li (Treasure: Bing Ren; Yi Zheng)
2003-2004: En Li / Xi He
2005-2007: Xi He / Dongfeng Chen 
2008-2009: Dongfeng Chen / Xue (Sean) Li (Committee members: Xiaole (Shirley) Liu, Shan Lu, Wen-Ming Chu)
2010-2017: Xue (Sean) Li / Jinghua  Yang (Committee members: Xiaole (Shirley) Liu, WenTian Yang and Lan Xu)
2018: Interim Comittee Co-Chairs: Wenyi Wei, Lee Zou. (Committee members: Xue (Sean) Li, Xiaobo Zhou, Quan Lu, Hong Chen, Yang-Yu Liu, Hongwei Zhang, Guang Yang; Treasure: Hong Chen) 

President: Xiaobo Zhou (Committee members: Hong Chen, Yang-Yu Liu, Hongwei Zhang, Guang Yang)
President-Elect: Hong Chen