核心機構與編輯委員會

執行委員會(按羅馬字順序排列) 

包弼德 (Peter K. Bol) 哈佛大學(Harvard University) (委員會主席)
鄧小南 北京大學中國古代史研究中心
傅君勱 (Michael A. Fuller) 加利福尼亞大學爾灣分校(University of California at Irvine)
陳松 巴科內爾大學(Bucknell University)
陳熙遠 中央研究院歷史語言研究所
陳雯怡 中央研究院歷史語言研究所
羅新 北京大學中國古代史研究中心

 

 

指導委員會(按羅馬字順序排列) 

包弼德 (Peter K. Bol)

哈佛大學(Harvard University (委員會主席)

鄧小南

北京大學中國古代史研究中心

方秀潔 (Grace Fong)

麥吉爾大學(McGill University

傅君勱(Michael A. Fuller)

加利福尼亞大學爾灣分校(University of California at Irvine

陳松 巴科內爾大學(Bucknell University
陳熙遠 中央研究院歷史語言研究所

陳雯怡

中央研究院歷史語言研究所

羅新

北京大學中國古代史研究中心

魏希德 (Dilde De Weerdt)

萊頓大學

薛鳳 (Dagmar Schäfer)

馬克斯普朗克研究所

項潔

國立台灣大學

李中清 (James Lee)

香港科技大學

张晓虹

復旦大學

德龍 (Donald Sturgeon)

Ctext.org

童之磊 (Tong Zhile)

中文在線

維習安 (Christian Wittern) 京都大學
譚凱 (Nicholas Tackett) 加利福尼亞州大學伯克利分校
徐永明 浙江大學
洪振洲 法鼓文理學院

 

 

 

過去成員

張希清 北京大學中國古代史研究中心
韓明士 (Robert P. Hymes) 哥倫比亞大學 (Columbia University)
柳立言 Academia SInica
劉錚雲 Academia SInica

 

編輯委員會(按姓氏拼音排列)

 

1. 項目經理

 

Wang Hongsu 王宏甦 [Contact]

Senior Project Manager
(2017 - )
Project Manager
(2013 - 2017)

Harvard University
Xiang Fan 向帆 [Contact] Project Manager (2022 - ) Tsinghua University
Liu Zhou 柳舟 [Contact] Project Manager (2020 - 2021) Peking University

Edith Enright 林藝詩 [Contact]

Project Manager
(2019 - 2020)

Harvard University

Lex Merrick Berman [Contact]

Project Manager
(2018 - 2019)

Harvard University

Ma Ji 馬季 [Contact]

Project Manager
(2018)

Harvard University

 

 

 

Chen Shih-pei 陳詩沛 [Contact]

Project Manager
(2011 - 2013)

Harvard University

Xu Yang 徐陽 [Contact]

Project Manager
(2019-)

Peking University

Hu Bin 胡斌 [Contact]

Project Manager
(2017.9-2019.8)

Peking University

Yang Guang 楊光

Project Manager
(2015.9-2017.8)

Peking University

Yin Hang 尹航 [Contact]

Project Manager
(2011-2015)

Peking University

Jiang Yong 姜勇 [Contact]

Project Manager
(2009-2010)

Peking University

Liu Jiang 劉江 [Contact]

Project Manager
(2007-2009, 2010-2011)

Peking University

Fang Chengfeng 方誠峰

Project Manager
(2005-2007)

Peking University

Hui Cheng 程卉

Assistant Project Manager
(2013 - 2014)

Harvard University

TSUI Lik Hang 徐力恆 [Contact]

Postdoctoral Fellow
(2015-2017) 

Harvard University

 

 
2. 哈佛編輯組
Chen Yilun 陳奕倫 2008-2012
Yao Shuang 2009
Xiang Xin 向芯  2009-2014
Jennifer Xia 2009
Gao Ruilin 2009
Nancy Xie 2009, 2011
Li Yifan  
Li Cheng  
Shao Heng 2010
Dan Jinghao Zhou 周璟豪 2010
Chu Ping-tzu 祝平次 2011
Zhao Yingzhi 2011
Zhao Huanxi 趙寰熹 2011
Luo Yinan 羅褘楠 2011
Liu Chen 劉晨 2011
Ding Yi 丁一 2011
Yuchen Gu 谷雨晨 2011
Yin Yuran 尹禺然 2011
Rui Xue 芮雪 2011-2013
Lydia Ding 丁麗晴 2011
Yang Ling 楊凌 2011
Cheng Wanxin 陳琬芯 2011
Darius Li 李羿興 2011-2012
Tang Qiaomei 唐巧美 2012
Blaine Gaustad 2010-
Liu Zidong 劉子棟 2012
Sun Yutong 孫宇童 2012-2014
Wai-Him (William) Pang 彭維謙 2013
Huan Jin 金環 2013
Lu Kou 寇陸 2013-2014
Liu Cao 曹流 2013-2014
Renzheng Jiang 蔣仁正 2013-2014
Ruye Chen 陳如業 2014-2015
Xin Wen 文欣 2015-2017
Zhan Zhang 張湛 2016
Mengdie Zhao 趙夢蝶 2016
Yu Wen 于文 2016-2017
Xiaohong 王小紅 2015-2016
魏超 Chao Wei 2015-2016
童永昌 Yung-Chang Tung 2015-2016
耿元驪 Yuanli Geng 2016-2017
李永琴 Yongqin Li 2016-2017
韓旭 Xu Han 2016-2017
張三千 Sanqian Zhang 2016-2021
張淑華 Shuhua Zhang 2015-2016
麥慧君 Huijun Mai 2016-2017
杜恒 Heng Du 2016-2017
陳慧敏 Huimin Chen 2016-2017
王一帆 Yifan Wang/span> 2017-2018
金炯佑 2016-2017
劉昭麟 Chaolin Liu 2014-2015, 2016-2017
楊瓊 Qiong Yang 2016-2017
盧凱越 Kay Lu 2014-2015
張戈鋮 Gecheng Zhang 2014-2015
安紫琪 Annie An 2014-2015
馬子喻 Ziyu Ma 2014-2015
謝望 Wang Xie 2014-2015
黃逸清 Maggie Huang 2017
張海悅 Haiyue Zhang 2015
姜文清 Wenqing Jiang 2015
王婷儀 Tina Wang 2016
杜斐然 Feiran Du 2015-2016
王唯楚 Weichu Wang 2015-2016
王正宇 Zhengyu Wang 2015-2016
鞠念橋 Nianqiao Ju 2016-2017
劉婧瑜 Qianyu Lu 2016-2017
倪珮芸 Penny Ni 2015
傅群超 Qunchao Fu 2017
陳佩輝 Peihui Chen 2017-2018
黃鵬程 Pengcheng Huang 2017-2018
李殷 Yin Li 2017-2018
王美華 Meihua Wang 2017-2018
邢雲 Yun Xing 2017-2018
何兆泉 Zhaoquan He 2018-2019
樓向英 Xiangying Lou 2018-2019
李語聽 Yuting Li 2018
高策 Ce Gao 2018
駱文 Wen Luo 2018-2019
裴成國 Chengguo Pei 2018-2019
邱靖嘉 Jingjia Qiu 2018-2019
胡雨章 Yuzhang Hu 2019-2020
黃一玫 Yimei Huang 2019-2020
李斌 Bin Li 2019-2020
劉昊 Hao Liu 2019-2020
劉韻鷗 Yunou Liu (Website Editor)  2019-2020
柳舟 Zhou Liu (Project Assistant)  2019-2020
綦維 Wei Qi 2019-2020
孫雅潔 Yajie Sun 2019-2020
王宇 Yu Wang 2019-2020
魏峰 Feng Wei 2019-2020
徐煥 Huan Xu 2019-2020
嚴承希 Chengxi Yan 2019-2020
程若然 Ruoran Cheng 2020
陈雅飞 Yafei Chen 2021-2022
谷玲玲 Lingling Gu 2021-2022
黃珊蕙 Shanhui Huang 2021-2022
錢禮翔 Lixiang Qian 2021-2022
陳士銀 Shiyin Chen 2021-2022
孔凡晶 Fanjing Kong 2021-2022
俞沁 Qin Yu 2021-2022
康立坤 Likun Kang 2021-2022
周揚波 Yangbo Zhou 2021-2022
于昊 Hao Yu(Website Editor) 2021-2022
李楊 Yang Li 2021-2022
孫莎嵐 Shalan Sun 2021-2022
Queenie Luo 2021-
汪夢翔 Mengxiang Wang 2022-2023
向靜 Jing Xiang 2022-2023
郭曉燕 Xiaoyan Guo 2022-2023
歐陽博雅 Boya Shirley Ouyang 2022-
夏麗麗 Lili Xia 2022-

 

3. 北京大學編輯組
 
Chen Keshuang 陳克雙
Ding Yijue 丁義珏
Dong Wenjing 董文靜
Du Le 杜樂
Fang Chengfeng 方誠峰
Gu Liwei 古麗巍
Gui Shixin 桂始馨
Hu Ke 胡珂
Kang Peng 康鵬
Li Shuhui 李淑慧
Li Yiwen 李怡文
Liang Jianguo 梁建國
Liu Jiang 劉江
Liu Yihong 劉怡紅
Ni Jue 倪鈺
Nie Wenhua 聶文華
Qin Kehong 秦克宏
Shao Yuxin 邵育欣
Wang Huayu 王化雨
Wu Fang 武芳
Zhang Weizhong 張衛忠
Zhang Yi 張 禕
Zhou Jia 周 佳

Jiang Yong 姜 勇

Chen Ling 陳 玲

Yu Yue 于 月
Chen Xue 陳 雪
Zhao Zhenkui 趙振奎
Lin Xuanyu 林炫羽
Zhao Jian 趙 健
Yin Hang 尹 航
Jia Lian'gang 賈連港
Su Xianhua 蘇顯華
Chen Xifeng 陳希豐
Ren Shi 任 石 
Yan Jianfei 閆建飛
Zhang Yibing 張亦冰
Zhu Yiqun 朱義群
Yuan Fan 袁 璠
Yang Guang 楊 光
Cao Jie 曹 傑
Wu Shumin 吳淑敏
Zhang Chenguang 張晨光
Chen Yanyuan 陳硯元
Xu Jiaze 徐嘉泽
He Tianbai 何天白
Duan Shuyang 段舒揚
Zhang Chi 張 弛
Hu Bin 胡 斌
Li Lingjun 李靈均
Dong Lin 董 林
Yu Zhilin 于志霖
Bing Wenbin 邴文彬
Hu Wenjie 胡文傑
Xu Yang 徐 陽
Che Jiamin 車佳敏
Guo Yangchen 郭洋辰
Chen Zhenzhen 陳蓁蓁
Wu Tong 吳同
Xiang Xuan 相璇
Ye Shunan 葉書楠
Shi Yuyang 史煜颺
Peng Shihua 彭詩畫
Wu Peng 吳鵬
Sheng Xia 盛夏
Wang Tong 王通
Li Hanxiao 李寒簫
Ho Ho Hin 何昊軒
Liu Tianyi 劉天伊
Zhao Kaixin 趙凱欣
Yang Yifan 楊一帆
 
哈佛Text Mining項目
Stuart Sheiber Co-PI
Peter Bol Co-PI
Elif Yamangil Program Manager
Rani Nelken Consultant
Onder Eker Analyst
Deng Ke Statistical Analysis
Chen Song Manager
Javier Cha Editor
Wang Xiaoxuan Editor
Blaine Gaustad Historical Analysis
Luo Yinan Historical Analysis
Li Haihong Historical Analysis
Sophia Huang Historical Analysis

 

網站維護

Peifen Hsieh 謝佩芬 Harvard University 2012
Javier Cha  2009-2012
Alexander Akin  2009
John Wong  2009

 

中譯

Peifen Hsieh 謝佩芬                                   Harvard University