Organizers

Organizers

Chia-Chun Jay Chen (NTNU)

Yi Cui (Stanford)

Hongjie Dai (Stanford)

Xiangfeng Duan (UCLA)

Peidong Yang (Berkeley)

Philip Kim (Harvard)

Teri Odom (Northwestern)

 

Local Organizers

Philip Kim, Hongkun Park, Jia Liu, Anqi Zhang, Dingchang Lin, Brian Timko, Xiaocheng Jiang, Kathleen Ledyard