Hikaku no naka no futatsu no kenpō: Doitsu to Nihon (Kiyokawa Masataka kyōju Murata Hiroshi kyōju teinen gotaishoku kinen-gō) ⽐較の中の二つの憲法: ドイツと⽇本(清河雅孝教授村田博史教授定年御退職記念号)