Naze Doitsu wa wakai o susume Nihon wa tairitsu ga fukamaru noka (Sengo 70-nen: from 1945 to 2015 dai 2-kai sensō sekinin-hen) なぜドイツは和解を進め⽇本は対⽴が 深まるのか(戦後70年: FROM 1945 TO 2015 第2回 戦争責任編)