Hamhŭng pon'gung, Yi Sŏnggye's ancestral home in Hamhŭng