Program

Please see the SCHEDULE tab for a tentative event rundown.

Conference Participants (alphabetical order by last name):

Chan, Leonard K.K.
Chan, Hok Yin
Chen Jingling
Chen Pingyuan
Chiu-Duke, Josephine
Dai Yan
Ge Zhaoguang
Hashimoto, Satoru
Hill, Michael
Hockx, Michel
Iovene, Paola
Ishii Tsuyoshi
Ko Cia-cian
Ko Eitetsu (Huang Ying-che)
Lee, BoGyeong
Li Hsiao-t'i
Li Jie
Li Wen-ching
Lin, Carlos Yu-Kai
Lomova, Olga
Ma Xiaolu
Mei, Chia-ling
Park, Younghwan
Pu Wang
Rodekohr, Andrew
Rojas, Carlos
Song Mingwei
Song Weijie
Thornber, Karen
Wang, David
Wang Xiaojue
Wagner, Rudolf
Widmer, Ellen
Xia Xiaohong
Yeh, Catherine